Przejdź do treści

Oferty na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego XX Jubileuszowy Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” w okresie od 04.02.2016r. do 21.03.2016r.

Oferta na realizację zadania publicznego Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w gmnie Żarnów „ŚWIĄTECZNA PACZKA ” Edycja II w okresie od podpisania umowy od 26.01.2016r. do 05.02.2016r.

Oferta realizacji zadania publicznego Turystyka i Krajoznawstwo  – „Podsumowanie roku turystycznego 2015” w okresie od 24 listopada do 31 grudnia 2015 r.

Oferta realizacji zadania publicznego Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób „Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności z gminy Żarnów” w okresie od 15.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

Oferta realizacji zadania publicznego Turystyka i Krajoznawstwo  – Udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w Legnicy w okresie od 6 listopada 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

Oferta realizacji zadania publicznego Podtrzymanie tradycji ludowych „Pożegnanie Lata” w okresie od 02.09.2015 r. do 07.09.2015 r.

Zawiadomienie w sprawie wybrania oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016.

Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, którego celem jest zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Żarnów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego z wyjątkiem dzieci objętych obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Oferta realizacji zadania publicznego Turystyka i krajoznawstwo Podsumowanie roku turystycznego 2014 w okresie od 3.12.2014 r. do 30.12.2014 r.