Gmina Żarnów z przyznaną dotacją na odnawialne źródła energii

Dodano: poniedziałek, 03 czerwca 2019

Gmina Żarnów otrzymała datację w wysokości 4 424 134,68 zł na realizację projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Paradyż i Żarnów” w ramach rozstrzygnięcia konkursu na przyznania wsparcia z Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostaną zakupione/ wykonane:

  • panele fotowoltaiczne
  • kolektory słoneczne
  • kotły na biomasę