Dotacja na boisko przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowkiej-Curie w Klewie

Dodano: niedziela, 02 czerwca 2019

Gmina Żarnów otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację w wysokości 90 000 zł w ramach rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Kwota przyznanej dotacji zostanie przeznaczona na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie. Łączna kwota realizacji zadania (licząc środki własne gminy oraz przyznaną dotację) zaplanowana została na 225 758,14 zł