Gmina Żarnów otrzymała dotację dla sołectw: Marcinków, Nadole, Zdyszewice

Dodano: sobota, 01 czerwca 2019

Gmina Żarnów otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację w łącznej wysokości 30 tys. zł, dla trzech sołectw (Marcinków, Nadole, Zdyszewice), na realizacje zadań w ramach grantów sołeckich.

Dofinansowaniu podlega realizacja utworzenia ogólnodostępnych altan w:

  • Marcinków: na działce nr 139/2
  • Nadole: na działce nr 686/3
  • Zdyszewice: na działce nr 520

Realizacja trzech powyższych zadań ma nastąpić do 15 listopada 2019 r.