Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Żarnów – pompy ciepła

Dodano: piątek, 18 października 2019

Gmina Żarnów ogłasza nabór uzupełniający osób chętnych do udziału w projekcie pn.: „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Żarnów – pompy ciepła”.

Gmina Żarnów pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.3 Ochrona powietrza, poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza. W związku ze zwolnieniem się miejsc na liście podstawowej, zapraszamy wszystkich chętnych do budowy pompy ciepła do C. O. i C. W. U. do Urzędu Gminy w Żarnowie – pokój Nr 16 w celu uzyskania bliższych informacji. Projekt będzie realizowany od lutego 2020 do czerwca 2020 r. Prognozowany wkład własny mieszkańca wynosi ok. 18 000,00 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu:

Gabriel Jasion – (44) 7577055 w. 25
Agnieszka Tyczyńska, Sylwia Kupisińska, Mariola Jędrasik –
(44) 7577055 w. 21

lub

Urząd Gminy w Żarnowie
ul.Opoczyńska 5
26-330 Żarnów
Pokój nr 16 lub 18