Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła

Dodano: piątek, 16 kwietnia 2021

Tytuł Projektu: ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ W GMINIE PARADYŻ I ŻARNÓW POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Celem głównym projektu jest: Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Paradyż i Gminie Żarnów poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe bardziej ekologiczne źródła ciepła. Główny cel projektu ma doprowadzić do redukcji zanieczyszczeń o 289,35 [t równow. CO2/rok] (63,47%). Grupą docelową projektu są bezpośrednio mieszkańcy Gminy Paradyż i Gminy Żarnów (46 gospodarstw domowych), a pośrednio wszyscy mieszkańcy gmin jak i terenów pobliskich woj. łódzkiego.

Zakres rzeczowy projektu przewiduje wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne oraz inwestycje zwiększające efektywność́ energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach wraz z wymianą niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne na terenie gminy Paradyż i Żarnów w budynkach jednorodzinnych, w szczególności instalacji:

– kotłów na gaz ziemny – 13 szt.

– kotłów na gaz płynny – 13 szt.

– kotłów na biomasę (pellet) – 6 szt.

– kotłów na biomasę (piroliza) – 2 szt.

– kotłów na ekogroszek (5 klasy) – 10 szt.

– powietrznych pomp ciepła – 2 szt.

W ramach prac na budynkach w zależności od uwarunkowań energetycznych zaplanowano również pozostałe działania zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię (głownie termomodernizacyjne) wynikające z zaleceń oceny energetycznej poszczególnych obiektów.
Pierwszym etapem realizacji projektu będzie opracowanie dokumentacji technicznej. Zaplanowano również świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu oraz promocję projektu.

PRODUKTY:
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 46 szt.

REZULTATY:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 289,35 ton równoważnika CO2/rok

Wartość Projektu: 1 840 370,17 zł

Wartość dofinansowania: 1 534 714,60 zł

Dokument oryginalny (w formacie PDF):