Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika z kosiarką bijakową do utrzymania rowów

Dodano: czwartek, 01 października 2020

Gmina Żarnów w wyniku przetargu nieograniczonego zakupiła koparko-ładowarkę oraz ciągnik z kosiarką bijakową do utrzymania rowów. Zakupienie sprzętu było możliwe dzięki pożyczce uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 882 525,00 zł w ramach zadania pn.: ,,Zakup koparko-ładowarki oraz ciągnika z kosiarką bijakową do utrzymania rowów”.

Ciągnik wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów zostały dostarczone do Urzędu Gminy w dniu 24.09.2020 r., natomiast koparko-ładowarka w dniu 28.09.2020 r.

Wartość ogólna zadania po przetargu to: 914 505,00 zł.

Nowa koparko – ładowarka oraz ciągnik wraz z kosiarką bijakową do utrzymania rowów to kolejna inwestycja w Gminie Żarnów. Założeniem władz  jest podejmowanie działań mających na celu rozwój Gminy i dobro jej mieszkańców.

Zakupiony sprzęt przyniesie wiele  korzyści dla gminy, pozwoli na prowadzenie bieżącej konserwacji rowów przydrożnych oraz pomoc w konserwacji rowów melioracyjnych. Umożliwią one odprowadzenie wody z gruntów rolnych, a utrzymanie ich we właściwym stanie pozwoli na ochronę gospodarstw rolnych przed ich zalewaniem, co wpłynie pozytywnie na właściwą wegetację roślin oraz utrzymanie właściwych stosunków wodnych. W głównej mierze sprzęt wykorzystywany będzie do usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich konserwacji. Będzie również pomocny między innymi przy odśnieżaniu dróg gminnych oraz podczas odmulania i czyszczenia rowów. W miarę potrzeb sprzęt wykorzystywany będzie do realizacji zadań związanych z budową i remontem dróg gminnych.

Realizacja zadania umożliwi bezawaryjną pracę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Brak awarii sieci kanalizacyjnej uniemożliwi wycieki ścieków komunalnych z rurociągów, studni rewizyjnych oraz przepompowni. Realizacja zadania przyczyni się także do prawidłowego utrzymania zieleni na terenie naszej Gminy m.in. do wykaszania i udrażniania rowów, co zapobiegnie podtapianiu posesji oraz działek położonych wzdłuż dróg gminnych. Nowe maszyny dzięki swej wszechstronności z pewnością ułatwią i usprawnią pracę pracownikom Gminy Żarnów.

Więcej informacji na stornie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl