Komunikat o jakości wody z wodociągu Ruszenice. Woda nadaje się do spożycia

Dodano: czwartek, 01 października 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie wyników badań próbek wody do spożycia pobranych do badań laboratoryjnych z wodociągu publicznego Ruszenice w ramach kontroli wewnętrznej producenta – Gmina Żarnów i urzędowej kontroli jakości wody informuje, że woda z w/w wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 
Komunikat skierowany do konsumentów wody z miejscowości: Ruszenice, Ruszenice-Kolonia, Dąbie, Ławki, Młynek, Siedlów, Malenie, Jasion, Adamów, Skumros, Poręba, Myślibórz, Zdyszewice, Klew, Klew-Kolonia, Afryka, Antoniów, Bronów, Chełsty, Dłużniewice, Grębenice, Malków, Marcinków, Nowa Góra, Paszkowice, Pilichowice, Skórkowice, Sielec, Soczówki, Tomaszów, Wierzchowisko, Widuch, Żarnów-bez ulicy Opoczyńskiej i ul. Piotrkowskiej

Woda z wodociągu Ruszenice w w/w miejscowościach nadaje się do spożycia!

Źródło: PSSE w Opocznie