150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Opoczyńskiej

Dodano: wtorek, 05 lutego 2013

W dniu 26 stycznia 2013 roku na terenie gminy Aleksandrów odbyły się uroczyste obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Organizatorami byli: Wójt Gminy Aleksandrów, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Żarnowie oraz SKKT – PTTK działający przy Szkole Podstawowej w Skotnikach. Obchody zostały podzielony na dwie części. Pierwszą stanowił XVI rajd szlakiem Powstania Styczniowego, mający swój start w Klewie (gmina Żarnów), a metę w Szkole Podstawowej w Skotnikach (gmina Aleksandrów).

W rajdzie, który odbył się przy mroźnej pogodzie i pięknych widokach przyrody w okolicach miejscowości Brzezie i Wacławów udział wzięło 120 uczestników z 10 Szkolnych Klubów Krajoznawczo – Turystycznych z Aleksandrowa, Białaczowa, Petrykóz, Woli Krzysztoporskiej, Żarnowa, Skotnik, Gomulina, Przedborza i Szczercowa. Andrzej Wołoszyn – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skotnikach powitał w gościnnych progach szkoły przybyłych uczestników rajdu. Przeprowadzony konkurs wiedzy historycznej został poświęcony Powstania Styczniowemu. Zwycięzcami konkursu zostali: Karol Paras ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach i Mateusz Kubiszewski z Gimnazjum w Żarnowie, III miejsce zajął Mateusz Łukasik ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie. Wręczenia nagród i dyplomów zwycięzcom konkursu dokonali Dionizy Głowacki – Wójt Gminy Aleksandrów i Włodzimierz Szafiński – Prezes PTTK Odział w Żarnowie. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali okolicznościowe plakietki przedstawiające obraz Juliusza Kossaka „Bitwa pod Ignacewem” oraz notatniki upamiętniające 150. rocznicę wybuchu powstania. Szkoła Podstawowa w Skotnikach przygotowała dla uczestników rajdu program artystyczny oraz słodki poczęstunek.

Druga część obchodów rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Skotnikach. Powitania licznie przybyłych gości na sesję popularnonaukową dokonał Dionizy Głowacki – Wójt Gminy Aleksandrów. Na początku spotkania, zebrani obejrzeli piękny program artystyczny pod tytułem „Czarna Sukienka” w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Żarnowie, przygotowany przez dyrektor Barbarę Kantor i Grażynę Szafińską.

Następnie głos zabrali prelegenci sesji popularnonaukowej poświęconej Powstaniu Styczniowemu. Lidia Świątek z Muzeum Regionalnego w Opocznie przedstawiła referat na temat „Powstanie Styczniowe na Ziemi Opoczyńskiej”, Piotr Wojtasik z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim w swoim wystąpieniu „Broń w Powstaniu Styczniowym” przeanalizował kwestię militariów, natomiast Paweł Mamrot – Zastępca Wójta Gminy Aleksandrów swoją prezentacje poświęcił tematowi „Gmina Aleksandrów w okresie Powstania Styczniowego”. Uczestnicy sesji otrzymali również referat Andrzeja Sztandery „Powstanie Styczniowe – mit, historia, pamięć”. W dyskusji, która się wywiązała po wystąpieniach prelegentów głos zabrali: Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów, Jacek Sokalski – Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury oraz Włodzimierz Szafiński – Prezes PTTK Oddział w Żarnowie.

Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego były przedsięwzięciem, które zjednoczyło we wspólnym działaniu dwa samorządy: gminy Aleksandrów i Żarnów, dwie szkoły: Szkołę Podstawową w Skotnikach i Gimnazjum w Żarnowie oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Żarnowie, który od wielu już lat uczestniczy w organizowaniu tego typu uroczystości. XVI rajd pieszy oraz sesja popularnonaukowa pozwoliły na godne uczczenie 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i na długo pozostaną w pamięci uczestników tych wydarzeń.

Źródło: Gmina Aleksandrów