Kolejne dofinansowanie na przebudowę drogi dla Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 15 czerwca 2018

W dniu 8 czerwca 2018 r. Wojewoda Łódzki zatwierdził Listę zadań zakwalifikowanych ostatecznie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W roku 2018 wsparciem mają zostać objęte 34 inwestycje drogowe województwie łódzkim za kwotę 31 mln zł.

Gmina Żarnów w wyniku przeprowadzonego naboru pozyskała środki w wysokości 1 489 195,00 zł na przebudowę drogi Malków-Grabków. Dofinansowanie gminnej inwestycji stanowi 80% kosztów realizacji zadania, zaś całkowity koszt szacuje się na kwotę 1 861 493,86 zł.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone postępowania w celu wyłonienia wykonawcy zadania.