Adam Kmiecik ponownie Prezesem Klubu Sportowego Kasztelan Żarnów

Dodano: piątek, 15 lutego 2019

W dniu 8 lutego 2019 r., miało miejsce walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego Kasztelan Żarnów. Okoliczność skupiła blisko 20 uczestników, w tym gości w osobach wójta Krzysztofa Nawrockiego, starosty Marcina Baranowskiego, przewodniczącej rady Joanny Grodzickiej.

Obszerne sprawozdanie za miniony okres działalności przedstawiła Agnieszka Tyczyńska, która wraz z Wojciechem Antosem została wyróżniona za swoją działalność na rzecz klubu. Kluczowym punktem programu zebrania były wybory władz klubu, w wyniku których wyłoniono następujące osoby:

ZARZĄD

Adam Kmiecik – Prezes
Waldemar Nowakowski – Wiceprezes
Agnieszka Tyczyńska – Sekretarz
Marcin Sieroń – Skarbnik
Tomasz Grabowski – Kierownik Klubu
Zbigniew Wilk – Członek Zarządu
Piotr Kaźmierczyk – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

Paweł Głuszek – Przewodniczący
Stefan Agatowski
Arkadiusz Sciubeł
Józef Grodzicki