Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim

Dodano: piątek, 05 czerwca 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż realizuje projekt pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

Projekt jest skierowany do:

Osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie
z ustalonym I lub II profilem pomocy i należących do tzw. młodzieży NEET, czyli osób w wieku do 30 lat, które nie pracują, nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy).

a w szczególności do grupy:

– osób niepełnosprawnych,

– osób do 25 roku życia bezrobotnych nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy,

– osób w wieku 25 lat i więcej bezrobotnych nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu to:

– pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe

– staże

– prace interwencyjne

– bony szkoleniowe

– bony na zasiedlenie

– środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wartość projektu wynosi 2 899 100,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do skorzystania z powyższych form wsparcia.

Wnioski na organizację powyższych form są dostępne na stronie internetowej www.pupopoczno.pl i w siedzibie urzędu. Telefon kontaktowy (44) 736 14 45 do 48

Źródło: PUP Opoczno

no images were found