Ankieta dla rodziców dzieci do lat 3 w sprawie dostępu do żłobków

Dodano: piątek, 17 lutego 2017

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przeprowadza wśród Rodziców dzieci w wieku do 3 lat, ankietę nt. zainteresowania żłobkami. Aby właściwie planować rozwój form opieki nad dziećmi do 3. roku życia, ważne są opinie rodziców. Dlatego też proszeni są oni o udzielenie odpowiedzi na kilkanaście pytań! Ankieta ta stanowi kontynuację „Badania dostępności opieki nad dziećmi do lat 3”.

Link do formularza ankiety:

https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2

Osoby do kontaktu:

Emilia Modranka, tel. 42 630-57-69 do 72 wew. 121

Ewa Paturalska-Nowak

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego

Województwa Łódzkiego w Łodzi