Ankieta dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 25 września 2015

Informujemy, że Gmina Żarnów przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020, będącego dokumentem koncentrujący się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dokument pozwoli mieszkańcom, przedsiębiorcom i innym podmiotom gospodarczym ubiegać się o dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.

Dla prawidłowego wykonania Planu konieczne jest pozyskanie informacji dotyczących źródeł ciepła, zużycia paliw i energii w budynkach oraz określenie emisji gazów cieplarnianych.

Aby jak najlepiej określić potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy wszystkim Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w Programach wdrażanych przez Gminę.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zlecone zostało firmie Efektywniej s.c., która odpowiedzialna będzie za przebieg ankietyzacji, której wyniki posłużą do realizacji Planu.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do 9 października 2015 roku w jeden z poniższych sposobów:

  1. Osobiście do Urzędu Gminy w Żarnowie
  2. Przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
  3. Przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@efektywniej.pl

baner_ankieta_mieszkancy baner_ankieta_przedsiebiorcy

oze-grafika