Badania archeologiczne ponownie w Żarnowie

Dodano: czwartek, 09 sierpnia 2012

Grupa archeologów z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem dr Jerzego Sikory, przeprowadziła pod koniec lipca 2012 roku badania terenowe. Polegały one na rozpoznaniu metodami nieinwazyjnymi terenów otaczających kościół św. Mikołaja. Stanowią one kontynuację badań wykopaliskowych rozpoczętych w latach 70-tych XX wieku przez prof. Ewę Kierzkowską-Kalinowską (Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk) oraz wznowionych na początku XXI wieku w roku 2008 przez prof. Leszka Kajzera i dr Zbigniewa Lechowicza (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi).

Archeolodzy Piotr Wroniecki i Marcin Jaworski (www.prodigi.pl) przebadali 1,5 ha przy użyciu magnetometru transduktorowego – urządzenia, które jest w stanie wykryć anomalie magnetyczne będące śladami działalności ludzi w przeszłości – wkopy, rowy, nasypy, groby, przedmioty żelazne. Badania te są jednym ze wstępnych etapów prac przed rozpoczęciem szczegółowych badań wykopaliskowych, które odbędą się jesienią 2012 roku.

W październiku archeolodzy powrócą do Żarnowa, by ponownie przeprowadzić kompleksowe rozpoznanie stanowisk archeologicznych w rejonie kościoła i poszerzyć zakres wiedzy o podgrodziu i domniemanym cmentarzysku ulokowanym na obszarze między kościołem św. Mikołaja a tzw. „Szwedzką Górą” – grodziskiem wczesnośredniowiecznym. W planie badań znajduje się również weryfikacja zasięgu, określenie stopnia erozji i zniszczenia stanowisk oraz oszacowanie zagrożeń dla warstw archeologicznych. Kompleks stanowisk w Żarnowie wraz z grodziskiem, podgrodziem (obecnie niestety niemal całkowicie zniwelowanym) oraz domniemanym cmentarzyskiem stanowi szczególnie wartościowy zespół zabytkowy, związany z okresem średniowiecza. Zakończenie badań i opracowywania wyników przewidziane jest na koniec 2012 roku. W najbliższym czasie w Żarnowie odbędzie się spotkanie z archeologami, którzy zaprezentują wyniki swoich dotychczasowych badań. O szczegółach poinformujemy na naszej stronie