Będzie budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice…

Dodano: środa, 19 października 2011

W dniu 29 września 2011 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w II naborze wniosków dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Nabór trwał od 1 marca 2011 roku do 29 kwietnia 2011 roku. Na liście operacji przeznaczonych do dofinansowania znalazł się przygotowany przez Gminę Żarnów wniosek o nazwie „Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice (etap I)”.

Całkowity koszt realizacji zadania szacuje się na kwotę 7.459.066,56 złotych (z VAT). Inwestycja ta będzie współfinansowana w 75 % ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tzw. koszty kwalifikowane całej operacji wynoszą 5.868.698,49 zł, a wnioskowana kwota pomocy finansowej to 2.748.339,00 zł.
Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej o długości prawie 10 km z trzema przepompowniami, obejmującej Żarnów (ulice Piotrkowska, Konecka, Cicha, 17 stycznia, pl. 900-lecia i Szeroka) oraz część sołectwa Niemojowice (do mostu na rzece Wąglance). Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach, którego zakończenie budowy przewiduje się na koniec 2012 roku, będzie, zatem podłączony do nowej sieci kanalizacyjnej.
Kanalizacja sanitarna to podziemna sieć składająca się z systemu rur i kolektorów służących do odprowadzania ścieków. Płyną one do oczyszczalni ścieków w Żarnowie. Budowa kanalizacji jest niezwykle kosztowna, a bardzo ciężko uzyskać na nią środki zewnętrzne. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy chcą przyłączyć swe domy do sieci. Gdyby wszyscy korzystali z kanalizacji, niższe byłyby koszty jej utrzymania, co za tym idzie – niższe rachunki. Kanalizacja to nie tylko system rur. W niektórych miejscach konieczna jest budowa tzw. przepompowni ścieków. Stosuje się ją tam, gdzie nie jest możliwa budowa sieci grawitacyjnej. To najczęściej podziemny zbiornik o głębokości 5-6 metrów, w którym za pomocą pomp transportuje się ścieki do istniejącej sieci, działającej za zasadzie grawitacji. Ten element infrastruktury nazywany jest kanalizacją podciśnieniową. Sieć grawitacyjna jest powszechnie stosowana, bo wtedy transport ścieków nic nie kosztuje. Dzięki różnicy poziomów, nieczystości same spływają po kanałach. Minimalny spadek wynosi 0,5 procenta, co stanowi około 5 cm na 10 metrów rurociągu. Z reguły jednak stosuje się większy spadek, żeby ścieki sprawnie odpływały, jednocześnie czyszcząc sam kanał. Jeśli nowo budowana sieć znajduje się poniżej istniejących już kolektorów głównych (kanałów głównych, zbierających ścieki z innych rur) trzeba podjąć ważną decyzję, która ściśle łączy się z ekonomią – do pompowania ścieków potrzebna jest energia elektryczna. Z drugiej strony dla uzyskania spływu grawitacyjnego, trzeba znacznie zagłębiać przewody kanalizacyjne, ale to kosztuje kilka razy więcej, a ich budowa trwa znacznie dłużej.
 
Wniosek samorządu gminy Żarnów znalazł się na 26 miejscu listy rankingowej w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” i uzyskał 9 punktów (na max 11 punktów).
Na tej liście znalazło się 119 operacji, których łączna wartość dofinansowania wynosi 228.692.181,00 zł. Limit środków na powyższy zakres wynosi 133.900.416,98 zł, co pozwoli na zawarcie umów z 70 beneficjentami z pierwszych miejsc listy. Kolejne umowy będą zawierane na bieżąco w miarę pojawienia się środków pochodzących z oszczędności po przetargowych oraz po podjęciu Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego, przenoszącej niewykorzystane środki w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz tworzenia systemu  zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych na zakres dotyczący gospodarki wodno – kanalizacyjnej.