Budków, Myślibórz, Dłużniewice, Nadole, Bronów – nadchodzące zebrania sołeckie

Dodano: poniedziałek, 11 lutego 2019

Informujemy o kolejnych terminach zebrań sołeckich w gminie Żarnów.

Porządek każdego zebrania sołeckiego w Gminie Żarnów jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego, przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności społeczno – gospodarczej na terenie sołectwa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczącej wprowadzenia ustawowej zmiany w statucie sołectwa.
 4. Zapoznanie z regulaminem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 5. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019 – 2024.
 6. Wolne wnioski, zakończenie zabrania.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku, gdy w pierwszym terminie w zebraniu nie uczestniczy co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się po upływie 15 minut od ustalonej godziny zebrania.

Terminy najbliższych zebrań wiejskich:

 • Poniedziałek, 18 lutego 2019 roku, godz. 15.00 – Budków (dom sołtysa)
 • Wtorek, 19 lutego 2019 roku, godz. 15.00 – Myślibórz (świetlica wiejska)
 • Wtorek, 19 lutego 2019 roku, godz. 17.00 – Dłużniewice (dom sołtysa)
 • Środa, 20 lutego 2019 roku, godz. 15.00 – Nadole (dom sołtysa)
 • Środa, 20 lutego 2019 roku, godz. 17.00 – Bronów (dom sołtysa)