Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 17 sierpnia 2015

W dniu 12.08.2015 r. Gmina Żarnów podpisała umowę o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów” realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte PROW na lata 2007-2013.

Inwestycja polegać będzie na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych na 15 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy oraz 3 budynkach użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy, budynku Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej oraz budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. Instalacje fotowoltaiczne pozwolą na wytwarzanie energii elektrycznej z promieni słonecznych, które znacząco zmniejszą zużycie energii elektrycznej pobieranej z sieci, co wiąże się z niższymi kosztami za korzystanie z energii. Zgodnie z warunkami przyznania dofinansowania będą one produkowały energię elektryczną tylko na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

Zadanie jest dofinansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w 90%. Wartość ogólna zadania wynosi 677 140,12 zł, natomiast dofinansowanie 526 187,00 zł.

PROW na lata 2007-2013