Burza z nawałnicą w powiecie opoczyńskim. Znaczne szkody na terenie Gminy Żarnów

Dodano: środa, 29 czerwca 2016

W godzinach popołudniowych, w dniu 26 czerwca 2016 roku przez cztery gminy powiatu opoczyńskiego – Paradyż, Żarnów, Mniszków i Sławno, przeszła silnie rozwinięta burza z nawałnicą. Na obrazach radarowych widoczna jest sygnatura „bow echo”, co świadczyło o zaistnieniu bardzo silnego prądu zstępującego. Porywy wiatru punktowo osiągały nawet 150 km/h. Skutkiem tak silnego wiatru są pozrywane linie energetyczne na rozległym obszarze dwóch gmin (Paradyż, Żarnów), uszkodzonych jest ok. 93 budynki mieszkalne, w tym 1 zaliczony jako katastrofa budowlana oraz 103 budynki gospodarcze. Uszkodzony jest jeden kościół (Zdyszewice, gm. Żarnów) oraz w wielu miejscach infrastruktura komunalna. Bardzo duże straty są w lasach. Uszkodzenia drzewostanu są na obszarze ok. 1.200 ha w lasach państwowych. W lasach prywatnych nie ma jeszcze oszacowanych strat, ale są one również ogromne. Po przejściu burzy wiele dróg było nieprzejezdnych, w tym krajowa „12” i droga wojewódzka „74”. W chwili obecnej wszystkie drogi są przejezdne.

W pomocy mieszkańcom brało udział 50 zastępów straży pożarnej – ok. 300 strażaków. Policja organizowała drogi objazdowe oraz zwiększyła ilość policjantów do 104. W związku z brakiem energii elektrycznej w dwóch gminach zabezpieczała mienie mieszkańców.

Starosta Opoczyński Józef Róg, przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, jakie działa w Starostwie Powiatowym w Opocznie całodobowo, 7 dni w tygodniu, uczestniczył w pomocy mieszkańcom. Z Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego, niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o sytuacji kryzysowej, wydano strażakom, 45 plandek do zabezpieczenia uszkodzonych budynków. PCZK było w stałym kontakcie z wójtami gmin, które ucierpiały w wyniku przejścia burzy, ze służbami na poziomie powiatowym, jak i wojewódzkim. PCZK przesyłało cyklicznie raporty do służb Wojewody. W dniu 27 czerwca br. Starosta Opoczyński, oddelegował do pracy w dwóch gminach (Paradyż, Żarnów) dwóch pracowników z uprawnieniami budowlanymi, do pracy w komisjach, jakie zostały powołane w gminach do szacowania strat.

W dniu 28 czerwca br. Starosta Opoczyński Józef Róg, zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, by ocenić sytuację, działania służb oraz określić potrzeby. Wszystkie te działania są prowadzone w kierunku zminimalizowania strat związanych z nawałnicą.

Obecnie wszystkie uszkodzone budynki są zabezpieczone. Wszystkie drogi są przejezdne. Sukcesywnie naprawiana jest sieć elektryczna i kolejne miejscowości mają doprowadzoną energię elektryczną do swoich gospodarstw. Komisje w gminach sukcesywnie określają straty. Postępowanie w sprawie katastrofy budowlanej prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Trwa usuwanie powalonych drzew. Nadleśnictwo, w lasach państwowych szacuje straty i określa ich rozmiar.

Nadleśnictwo w Opocznie wydało komunikat o zakazie wstępu do lasów w leśnictwach Myślibórz i Rożenek.

Podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjęto następujące wnioski:

  1. Wystąpić do Wojewody z wnioskiem o wprowadzeniu na części Powiatu (gminy: Paradyż, Żarnów) stanu klęski żywiołowej, w związku z dużą ilością zniszczeń.
  2. Wystąpić do Wojewody o rozważenie możliwości skierowania pomocy finansowej dla rolników w związku z poniesionymi stratami w uprawach i zasiewach.
  3. Wystąpić do Wojewody o rozważenie możliwości wsparcia, określenia form wsparcia, właścicielom lasów prywatnych w usuwaniu skutków nawałnicy. Praca przy tym będzie bardzo niebezpieczna, rolnicy nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia bhp i doświadczenia do pracy z pilarkami w lesie. Lasy są bardzo zniszczone. Firmy zawodowo zajmujące się tymi zadaniami będą pracować na zlecenie lasów państwowych. Jeżeli drewno nie zostanie uprzątnięte, to w miesiącach letnich gdy nadejdzie susza powstanie groźba pożarów w lasach. Kolejny problem to odbudowa tego drzewostanu.
  4. Wystąpić do Zarządu Województwa Łódzkiego o wsparcie finansowe gmin w odbudowie zniszczonej infrastruktury komunalnej.
  5. Wystąpić do Zakładu Energetycznego o zmianę systemu pracy w sytuacjach kryzysowych. Numer alarmowy nie odpowiadał, był bardzo utrudniony kontakt. Samorządowcy i służby podkreślały, że jest to ogromny problem.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno wystąpił do Komendanta PSP z propozycją przeszkolenia przez uprawnione osoby strażaków z OSP w zakresie używania pilarek i pracy w obszarach leśnych. Zostało to przyjęte bardzo dobrze. Jest ogromna potrzeba, by takie szkolenia przeprowadzić.

Rozważano również, by utworzyć jeden, na poziomie powiatowym, dobrze wyposażony magazyn zarządzania kryzysowego, wspólny dla powiatu i wszystkich gmin z Powiatu, który zapewni na czas sytuacji kryzysowych potrzebny sprzęt. Sprawa pozostaje do rozważenia.

Źródło: opocznopowiat.pl

no images were found

no images were found