Chcesz załatwić wiele urzędowych spraw bez wychodzenia z domu? Załóż Profil Zaufany

Dodano: czwartek, 09 kwietnia 2020

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w Internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w Internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

W portalu Gov.pl również korzystamy z profilu zaufanego. Dzięki temu potwierdzamy, kim jesteś. Za pomocą profilu zaufanego możesz tu sprawdzić:

– swoje punkty karne,
– swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych,
– czy twój dowód jest unieważniony,
– swoje dane w rejestrze PESEL.
– swoje dane medyczne w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl – więcej informacji o IKP znajdziesz pod tym linkiem.

Kto może założyć

Każdy, kto ma numer PESEL, oraz ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

Co musisz zrobić

Sprawdź, jak potwierdzić profil zaufany bez wychodzenia z domu na 1 z 3 sposobów. Poniżej wybierz, jak chcesz załatwić sprawę. Zawsze możesz potwierdzić profil zaufany w punkcie potwierdzającym. Szczegóły znajdziesz w opcji załatwienia sprawy w punkcie potwierdzającym.

Za pomocą internetowego konta bankowego

Konto bankowe można wykorzystać do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego. Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Profil zaufany wykorzystuje do identyfikacji tylko podstawowe informacje: imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Za pomocą konta bankowego złożysz profil zaufany od ręki, bez wychodzenia z domu.

Profil zaufany możesz także potwierdzić na pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej.

kliknij, aby powiększyć…

Jak to zrobić:

Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię albo wejdź na stronę profilu zaufanego.

Zaloguj się na swoje konto bankowe.

Wyszukaj formularz zakładania profilu zaufanego.

Czytaj uważnie informacje przekazywane podczas procesu rejestracji.

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, wybieraj opcję logowania przez system tego banku.

kliknij, aby powiększyć…

Za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

Jeżeli masz dowód osobisty z warstwą elektroniczną na stronie wyboru sposobu uzyskania profilu zaufanego wybierz opcję e-dowód i postępuj dalej jak w podanej tam instrukcji. Uwaga! Ta opcja wymaga posiadania oprócz nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną także czytnika umożliwiającego połączenie dowodu z komputerem (tzw. czytnik NFC) oraz zainstalowanego wcześniej oprogramowania e-dowodu.

Za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Uwaga! Ta opcja wymaga zainstalowanego wcześniej oprogramowania PZ Signer. Upewnij się, że masz zainstalowaną aplikację PZ Signer. Jeśli nie – pobierz aplikację odpowiednią dla twojego systemu: Windows 32-bit 64-bit | Mac | Linux

Jak to zrobić:

Wejdź na stronę profilu zaufanego.

Kliknij Zarejestruj się.

Wypełnij formularz (zapamiętaj identyfikator użytkownika i hasło)

Kliknij Zarejestruj się.

Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod.

Wyświetli się kolejny komunikat, który potwierdzi, że twój wniosek o profil zaufany został pomyślnie złożony. Pojawią się 2 opcje do wyboru: Wyświetl listę punktów potwierdzających oraz Potwierdź wniosek certyfikatem kwalifikowanym. Koniecznie wybierz opcję potwierdzenia certyfikatem kwalifikowanym.

Uruchom aplikację PZ Signer.

Kliknij Rozpocznij proces podpisu.

Kliknij Przejdź do podpisu (okienko Krok 4 w aplikacji). Poczekaj, aż pojawi się możliwość wyboru/wskazania certyfikatu kwalifikowanego (Krok 5).

Kliknij Podpisz dokument (Krok 6).

W nowym oknie wprowadź PIN.

Potwierdź wykonanie kroków w aplikacji PZ Singer (Krok 7).

Wrócisz do przeglądarki internetowej. Kliknij Potwierdź wykonanie kroków.

UWAGA! Każdy kto zarejestrował konto na stronie profilu zaufanego, ale nie potwierdził profilu zaufanego (zapomniał lub nie zdążył odwiedzić punktu potwierdzającego, nie udało mu się podpisać wniosku podpisem kwalifikowanym, nie udało się potwierdzić profilu dowodem osobistym) nie musi się na nowo rejestrować. Może po zalogowaniu się identyfikatorem użytkownika i hasłem, które podał przy rejestracji:

– złożyć kolejny wniosek o profil zaufany i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (opcja „złóż nowy wniosek”),
– potwierdzić profil zaufany e-dowodem osobistym.