Coroczne uroczyste podsumowanie roku turystycznego `2022 w Oddziale PTTK Żarnów

Dodano: środa, 25 stycznia 2023

W sobotę 14 stycznia 2023 r. w Domu Kultury w Żarnowie, spotkali się turyści i krajoznawcy z żarnowskiego PTTK, aby podsumować działalność w 2022 roku. Wśród 56 uczestników spotkania znaleźli się również goście z Warszawy: Elżbieta Gomulska – przewodnicząca Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK, Andrzej Gordon – dziekan Kręgu Seniorów PTTK, ze Skierniewic – Tomasz Chadamik, członek ZG PTTK w Warszawie, a zarazem przewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, z Łodzi – trzyosobowa delegacja Oddziału PTTK im. Jana Czeraszkiewicza z prezesem Ryszardem Mamenasem na czele, z Końskich – Wojciech Pasek, prezes Oddziału i Ada Dębowska – członek Zarządu, z Opoczna – Halina Kaftan, prezes Oddziału, a z Aleksandrowa – Paweł Mamrot, wójt gminy. Konferansjerkę prowadziły Danuta Głowa i Grażyna Szafińska.

Po otwarciu uroczystości przez prezesa ZO PTTK w Żarnowie, Włodzimierza Szafińskiego i wójta gminy Żarnów, Krzysztofa Nawrockiego, wprowadzono sztandar Oddziału. Sprawozdanie z działalności w 2022 r. przedstawił prezes miejscowego PTTK Włodzimierz Szafiński, a następnie wiceprezes Tatiana Kosylak ubarwiła je prezentacją multimedialną. W prezentacji przedstawiono główne działania członków żarnowskiego PTTK, którzy brali udział min. w kilku przedsięwzięciach ogólnopolskich.

Były to: XIV Ogólnopolski Wiosenny Spływ Kajakowy „Powitanie bobrów”, 65 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Gnieźnie, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rodzinne wędrowanie”, Zlot laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Kozienicach, 57 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Bukowcu, wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie oraz udział w XX Walnym Zjeździe PTTK w Warszawie. Ważnym wydarzeniem dla członków był VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału w Żarnowie dnia 14 maja ub. roku.

Porównując stan organizacyjny Oddziału na dzień 31 grudnia 2021 i na 31 grudnia 2022 roku, zauważyć można znaczny wzrost ilości członków i kół PTTK. Na koniec roku 2021 mieliśmy 226 członków i 4 koła, obecnie mamy 363 członków i 9 kół. Nastąpił wzrost o 137 osób i 5 kół. Około 60% ogółu naszych członków stanowią dzieci i młodzież szkolna.

Głównymi działaniami w sferze turystyki kwalifikowanej są imprezy turystyki pieszej i kajakowej. W 2022 r. odnotowaliśmy 25 rajdów i wycieczek pieszych, w tym min. powtórne przejście w 12 etapach całego „Piekielnego Szlaku”, liczącego 258 km . Statystycznie biorąc w rajdach i wycieczkach pieszych wzięło udział 1011 osób, w tym 582 to dzieci i młodzież szkolna. W 14 spływach kajakowych uczestniczyło 280 turystów, którzy przepłynęli ogółem 375 km szlakami wodnymi Pilicy, Wieprza, Drwęcy, Małej Panwi, Wdy, Prosny i Wkry.

Najbardziej aktywni turyści mają okazję wziąć udział w dwóch konkursach : „Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów” oraz w konkursie na „Najlepszego kajakarza roku”. Przez cały 2022 rok prowadzone były rankingi osób, które uczestniczyły w w/w konkursach. Dziesięciu turystom pieszym wręczone zostały puchary i dyplomy 14 stycznia br. Byli to w kolejności zajętych miejsc: Cezariusz Szulc, Urszula Jędrasik, Magdalena Szołowska, Czesław Szwedkowicz, Joanna Świątek, Blanka Jakubowska, Ela Białek, Tomasz Szołowski, Ewa Maciołek i Barbara Kalinowska. Turyści kajakowi otrzymali wyróżnienia podczas „Podsumowania sezonu kajakowego” w Tarasie k. Przedborza po spływie Pilicą w październiku 2022 r. Najlepszymi kajakarzami roku zostali: Zbigniew Chmura i Włodzimierz Szafiński – I miejsce, Krzysztof Cieśliczko – II miejsce oraz Stanisław Gwiazda – III miejsce. Wyżej wymienieni otrzymali puchary, dyplomy i złote medale. Wszyscy od IV do X miejsca otrzymali dyplomy i medale w kolorze srebrnym i brązowym.

Większość imprez turystyki pieszej skierowanych jest do dzieci i młodzieży szkolnej, ale Oddział przeprowadził także w październiku ub. roku XXVI Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”. Uczniowie wzięli udział z dobrymi rezultatami w ogólnopolskim konkursie plastycznym i konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”. W konkursie plastycznym laureatem I miejsca w Polsce została Jagoda Jóźwik, a praca „Sport łączy pokolenia” Karoliny i Kacpra Stasiaków w konkursie „Poznajmy Ojcowiznę” wyróżniona została nagrodą specjalną Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wymienieni z nazwiska uczniowie są członkami koła PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie.

Systematyczna praca społeczna w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, możliwa jest dzięki zaangażowaniu opiekunów szkolnych kół PTTK przy SP w Białaczowie, Gomulinie, Żarnowie, Miedznej Drewnianej i Petrykozach. W ostatnim czasie powstały koła w Aleksandrowie, Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie i Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie. Łącznie do Oddziału w Żarnowie należy 8 szkolnych kół PTTK, w których skupionych jest 216 młodych turystów.

W 2022 roku zorganizowaliśmy jedną wycieczkę zagraniczną pt. „Bałkańska przygoda” do Macedonii Północnej i Albanii (11 -19 czerwca) z udziałem 46 naszych turystów. Siedem wycieczek krajowych to 5 wyjazdów do Teatru Wielkiego w Łodzi i dwie wycieczki krajoznawcze „Szlakiem zamków, dworów i pałaców w województwie łódzkim”.

Po raz kolejny w wakacje 2022 wraz z gminą Aleksandrów zorganizowaliśmy konferencję popularno – naukową, tym razem pod nazwą „Ludzie Środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków”. Podczas „Podsumowania roku turystycznego 2022” jednym z punktów było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla działaczy Oddziału. Brązowe Honorowe Odznaki PTTK otrzymali: Barbara Ciszewska, Barbara Kalinowska i Marcin Polak, brązowe odznaki „Zasłużony w pracy z młodzieżą PTTK” przypadły: Monice Aleksandrowicz, Magdalenie Król, Bożenie Kołtunowskiej , Ewie Maciołek i Przemysławowi Ciszewskiemu. Dyplom PTTK otrzymał Dawid Sobczak. Dyplomami Oddziału PTTK w Żarnowie, wyróżniono następujące osoby: Ewa Borończyk, Tomasz Chadamik, Danuta Głowa, Ewa Maciołek, Cezary Król, Krzysztof Nawrocki, Paweł Mamrot, Wojciech Pasek, Grażyna Noori, Anna Stańczyk i Jacek Wojciechowski.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień zaprezentowany został wiersz autorstwa Grażyny Szafińskiej pt. „Z dziejów Żarnowa”. Przyszedł czas na wystąpienia gości. Głos zabrali : Wojciech Pasek, Ryszard Mamenas, Tomasz Chadamik, Andrzej Gordon, Elżbieta Gomulska i Paweł Mamrot. Podkreślali oni wyjątkową aktywność naszego Oddziału PTTK, a również rodzinną atmosferę panującą wśród członków. Wójt gminy Aleksandrów zaprosił na wspólnie z PTTK organizowane: XXVI Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego” i konferencję z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego w Skotnikach w dn. 4 lutego br. Na pamiątkę sporządzona została fotografia uczestników spotkania z okazji „Podsumowania roku turystycznego 2022” a po wyprowadzeniu sztandaru poczęstowano uczestników turystyczną grochówką. Po zakończeniu części oficjalnej od godziny 15 do 24 trwał „Bal PTTK” z udziałem 46 uczestników.

Zapraszamy na PTTK Żarnów

Mapa Gminy Żarnów