Ćwiczenia bojowe jednostek PSP i OSP w Niemojowicach

Dodano: wtorek, 25 lutego 2014

W 2013 roku z inicjatywy Zarządu Gminnego OSP w Żarnowie, z udziałem władz Gminy Żarnów i powiatu opoczyńskiego, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach przeprowadzono ćwiczenia bojowe jednostek OSP i PSP.

Miały one na celu doskonalenie współdziałania sił i środków PSP, OSP, policji, pogotowia ratunkowego, Starostwa Powiatowego w Opocznie i Urzędu Gminy w Żarnowie, doskonalenie umiejętności współpracy kierującego działaniami ratowniczymi z pracownikami DPS, sprawdzanie poprawności działania łączności radiowej, a także przeprowadzenie ewakuacji z budynku i udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym. W ćwiczeniach brały udział: KP PSP w Opocznie, JRG PSP Opoczno, OSP Żarnów, OSP Topolice, OSP Paradyż, OSP Wąglany, OSP Białaczów, OSP Chełsty i OSP Wygnanów, a obserwatorami byli inni strażacy – ochotnicy z jednostek OSP z Gminy Żarnów, władze samorządowe gminy i powiatu, radni, sołtysi oraz zainteresowani mieszkańcy. Zadysponowano siły i środki podmiotów współdziałających z KSRG na poziomie powiatu, którymi były Pogotowie Ratunkowe „FALCK” w Opocznie, Komenda Powiatowa Policji w Opocznie i Pogotowie Energetyczne. Czynny udział w ćwiczeniach wzięli również uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, którzy pełnili funkcje pozorantów. Ich opiekunem był nauczyciel Janusz Aleksandrowicz. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, w którym bardzo wysoko oceniono przygotowania i przebieg przeprowadzonych ćwiczeń przez wszystkie służby ratownicze.