Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 09 lipca 2021

W związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021-2030 poniżej udostępniamy do wglądu opracowaną „Diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Żarnów”, która została wykonana na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Żarnów na lata 2021 – 2030 oraz innych dokumentów strategicznych i planistycznych przez  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „BaSz”, ul. Polna 72, 26-200 Końskie.

Zawiera ono szczegółową charakterystykę Gminy Żarnów w najważniejszych obszarach życia społeczno-gospodarczego, obejmującą szeroki katalog zagadnień, które są istotne z punktu widzenia prowadzenia polityki rozwoju regionu i jej monitorowania.

Prezentowane w dokumencie informacje stanowią rozbudowaną bazę wiedzy na temat sytuacji w Gminie Żarnów w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, ale również mogą stanowić punkt wyjścia i źródło inspiracji do szerszych badań i analiz dotyczących rozwoju Gminy.

Wójt Gminy Żarnów

Zespół ds. opracowania Strategii


Do pobrania:

  1. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Żarnów

Kliknij, aby powiększyć…

Herb Gminy Żarnów

Mapa Gminy Żarnów