Dofinansowanie do wymiany pieców C.O. dla Mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: czwartek, 17 maja 2018

Gmina Żarnów zaprasza osoby zainteresowane wymianą kotłów c.o. w swoich domach do zgłaszania swoich potrzeb do Urzędu Gminy w Żarnowie.

Gmina Żarnów planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Żarnów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II.

Dofinansowanie udzielone będzie w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

O uzyskanie refundacji będą mogły ubiegać sięosoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnoty mieszkaniowe – korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta: Gminy Żarnów.

Prosimy zainteresowanych mieszkańców Gminy Żarnów o składanie wstępnych deklaracji udziału w programie  zgodnie z załączonym wzorem w terminie do dnia 05.06.2018 r.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności złożenia.

Na podstawie deklaracji, które wpłyną, Gmina złoży wniosek o dofinansowanie, a następnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi podpisze umowę.

Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem, a Funduszem do 30.09.2019 r.

Intensywność dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła oraz ich zastąpienie przez:

  • kotłownię gazową, olejową,
  • ogrzewanie elektryczne
  • kotłownię na biomasę (5 klasa/Ekoprojekt)
  • kotłownię węglową (węgiel kamienny) (5 klasa/Ekoprojekt)

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tys. zł w przypadku inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne, a w przypadku inwestycji realizowanych przez pozostałych Odbiorców końcowych w budynkach wielorodzinnych kwoty 6 tys. zł na każdy lokal mieszkalny.

Informacji udziela:

Referat Inwestycji w Urzędzie Gminy Żarnów, pokój nr 9 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Gabriel Jasion, Agnieszka Tyczyńska, Sylwia Kupisińska tel. (44) 7577055 w. 21

Deklaracja udziału w programie znajduje się w załączeniu.

Deklaracja – DOCX

Deklaracja – PDF