Dokonano podsumowania roku w PTTK w Żarnowie

Dodano: środa, 19 stycznia 2011

W dniu 8 stycznia dokonano podsumowania roku turystycznego w Oddziale PTTK w Żarnowie.

Prowadzenie spotkania powierzono uczniom klasy pierwszej gimnazjum: Kamili Brzeskiej i Kacprowi Królowi. Otwarcia dokonał prezes zarządu Oddziału Włodzimierz Szafiński. Przedstawił cel spotkania i motywy, którymi kierowano się podejmując uchwałę organizacji podsumowania. Podkreślił, że w kontekście zbliżającego się jubileuszu 15–lecia Oddziału podsumowanie dokonań ma m.in. swoje uzasadnienie historyczno–kronikarskie. Powitał zaproszonych gości, w tym liczną grupę opiekunów szkolnych kół i klubów PTTK, działaczy Oddziału, dyrektorów okolicznych szkół, władze Żarnowa, posła Artura Ostrowskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura oraz gościa wyjątkowo oczekiwanego, prezesa Zarządu Głównego PTTK w Warszawie Lecha Drożdżyńskiego. Na uroczystość przybyli również prezesi i wiceprezesi oddzijałów PTTK z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Włodzimierz Szafiński poinformował zebranych, że od czerwca 2009 roku do końca kadencji w 2013 Oddział PTTK w Żarnowie jest siedzibą „Porozumienia oddziałów PTTK województwa łódzkiego”, a więc jednostki o znaczeniu regionalnym.

Organizacja imprez własnych to podstawa działalności oddziału w sferze krajoznawstwa, turystyki a także szeroko rozumianej kultury. W roku 2010 wykorzystywano również bogatą ofertę innych jednostek PTTK, a członkowie oddziału wzięli udział w 21 takich imprezach.

Oddział w Żarnowie był organizatorem imprez o charakterze wojewódzkim jak choćby styczniowego „Podsumowania Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK” oraz eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy ojcowiznę” (marzec 2010) czy szkolenia ogólnego członków PTTK z województwa łódzkiego w Przedborzu (kwiecień). Z innych przedsięwzięć prezes wymienił zorganizowanie przez Oddział siedmiu wycieczek krajowych i czterech zagranicznych, czterech wyjazdów do Teatru Wielkiego w Łodzi, jednej wystawy, przeglądu poezji i spływu kajakowego. Uzupełnieniem wypowiedzi prezesa była prezentacja multimedialna przygotowana przez Tatianę Kosylak. Wkorzystała ona bogaty zbiór fotografii dokumentujący działalność PTTK w Żarnowie.

Tradycją wyjątkowych uroczystości jest wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Srebrny Krzyż Zasługi za wieloletnią pracę społeczną na niwie krajoznawstwa, turystyki i kultury otrzymała nauczycielka SP i Gimnazjum w Żarnowie Grażyna Szafińska, złotą odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” Jadwiga Stańczyk z SP w Aleksandrowie, srebrne: Joanna Świątek z SP w Białaczowie, Tomasz Borończyk z PTTK w Żarnowie, Halina Kaftan z PTTK w Opocznie i Paweł Czarnecki z PTTK w Łęczycy. Dyplomami Zarządu Głównego PTTK wyróżniono: Annę Stańczyk z Żarnowa, Ewelinę Stasiak, Katarzynę Deperasińską i Magdalenę Szołowską z Białaczowa oraz Alicję Grabską z Petrykóz, natomiast dyplomy honorowe PTTK otrzymali: Artur Ostrowski, Krzysztof Nawrocki, Tomasz Łuczkowski i Kazimierz Caban.

W dalszej części uroczystości nastąpiła promocja numeru „Wędrownika” – kwartalnika wydawanego przez PTTK w Łodzi, poświęconego tym razem Żarnowowi i okolicom. Prezentacji dokonali redaktor naczelny Izabela Rucińska i członek kolegium redakcyjnego, zarazem dyrektor Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi Andrzej Danowski. Przekonywali oni zebranych, że warto było wybrać się do Żarnowa i okolic z uwagi na różnego rodzaju pamiątki historyczne, kultywowany tutaj patriotyzm lokalny a nade wszystko dla ludzi, którzy są solą tej ziemi a niekoniecznie są tutejsi z racji miejsca urodzenia.

Tradycją żarnowskich zjazdów, jubileuszy czy podsumowań stały się występy artystyczne dzieci i młodzieży, to też kolejnym punktem uroczystości była inscenizacja słowno–muzyczna „Dzieci listy piszą” w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej pod kierunkiem Grażyny Szafińskiej i Anny Stańczyk.

Kolejną część imprezy wypełniły wystąpienia zaproszonych gości, którzy podkreślali m.in. różnorodne działania żarnowskiego PTTK w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki. Wyrażali uznanie dla naszego Oddziału za pozyskanie tak znaczącej ilości członków (513), w tym bardzo dużej rzeszy młodzieży (338 uczniów). Zakończenia spotkania dokonał prezes Szafiński, wyrażając nadzieję i przekonanie, iż wchodząc w 14. rok działalności Oddziału uda się zrealizować założony na rok 2011 plan imprez turystyczno–krajoznawczych, jak również pozyskać środki na sztandar, który towarzyszyłby nam podczas obchodów 15–lecia.

Źródło: TOP-Tygodnik Opoczyński
„Podsumowanie roku w żarnowskim PTTK”