Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej zakończone

Dodano: wtorek, 15 października 2019

Gmina Żarnów w 2019 roku zrealizowała zadanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „Doposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej”. Uzyskana kwota pomocy to 74 216,00 zł.

Po zrealizowaniu inwestycji w obiekcie budowlanym są prowadzone zajęcia artystyczne, nauka języków obcych oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Projekt miał na celu rozwój, aktywizację, wzrost aktywności społecznej i kulturalnej społeczności lokalnej miejscowości oraz rozwój tożsamości i kultywowanie tradycji i obyczajów lokalnych poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Miedznej Murowanej.

Doposażenie świetlicy wiejskiej zaspokoiło potrzeby kulturalne i społeczne mieszkańców, wpłynęło na poprawę ich jakości życia, a także zachęciło społeczność lokalną do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i integracyjnych.

Zakup podstawowych i niezbędnych elementów wyposażenia sali świetlicowej z całą pewnością przyczynił się do aktywizacji mieszkańców wsi, którym stworzono możliwości do wspólnych spotkań, profesjonalnej organizacji wydarzeń okolicznościowych, kulturalnych, rozrywkowo-gastronomicznych, szkoleń czy warsztatów tematycznych. Sprzyjać to kultywowaniu lokalnych tradycji, obyczajów i  zwyczajów.

Doposażenie świetlicy zwiększyło cykliczność spotkań, wzbogaciło ofertę kulturalną, a przede wszystkim poprawiło wizerunek wsi Miedznej Murowanej i poprawiło jakość życia mieszkańców. Projekt stał się fundamentem do budowania i rozwijania nowych kontaktów, zainteresowań, a przede wszystkim zacieśniania więzi międzyludzkich.