Dostarczanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy

Dodano: czwartek, 28 lipca 2011

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi dystrybucji żywności, przekazanej gminie Żarnów przez Fundację Ostoja im. Siostry Stanisławy Klaryski w Opocznie, pochodzącej z rezerw Łódzkiego Banku Żywności – informujemy, iż w sierpniu zostanie uruchomiona zorganizowana akcja dostarczania produktów żywnościowych dla potrzebujących. Na początku wsparcie dotyczyć będzie osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, którzy ponieśli straty w swych gospodarstwach domowych (w tym również osób zgłaszających szkody w uprawach rolnych oraz leśnych). W późniejszym okresie żywność będą mogli odbierać wszyscy, zakwalifikowani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie. O całej akcji mieszkańcy poszczególnych miejscowości zostaną wcześniej powiadomieni. Żywność, którą charakteryzuje długi okres przydatności do spożycia, będzie rozdzielana przez komisję, powołaną przez wójta gminy Żarnów. Przypominamy, iż pomoc ta realizowana jest w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej.

W dniach 25-26 lipca 2011 roku odbyła się pierwsza zorganizowana akcja wydawania żywności dla poszkodowanych mieszkańców Topolic, Sielca i Budkowa. Przekazano pomoc dla pierwszych 61 rodzin. Wydano 2740 kartonów mleka, 1353 szt. konserw, 674 torebek ryżu, 1006 opakowań musli, 1296 szt. torebek zawierających kaszę z warzywami, 620 szt. dań gotowych (krupnik), 868 szt. kaszy jęczmiennej z warzywami. Ponadto przekazano potrzebującym część darów, dostarczonych przez OSP w Kodrębiu (desery, jogurty i makaron), które miały krótsze terminy przydatności do spożycia.

Dostarczanie żywności będzie odbywać się w porozumieniu z sołtysami wsi i członkami rad sołeckich.