Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Opocznie z udziałem żarnowian

Dodano: środa, 19 czerwca 2013

Już po raz piąty Powiat Opoczyński zorganizował spotkanie integracyjne środowisk osób niepełnosprawnych pod nazwą „Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych”. Uroczystości odbyły się 10 maja 2013 roku i jak co roku poprzedziła je Msza święta w kościele św. Bartłomieja w Opocznie, odprawiona w intencji środowisk osób niepełnosprawnych, której przewodniczył ks. dziekan Jan Serszyński. Po Mszy św. spotkanie było kontynuowane w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, gdzie zabrał głos starosta opoczyński Marek Ksyta, dziękując wszystkim za tak liczne przybycie. Starosta w swoim przemówieniu podkreślił, iż Powiat Opoczyński podejmuje szereg przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, a tworzenie warunków umożliwiających ludziom niepełnosprawnym czynne uczestnictwo w życiu społecznym oraz integracja są jednym z priorytetów działania naszego Powiatu.

Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych zbiegły się z 60 – leciem posługi kapłańskiej ks. Jana Drewniaka z Bazyliki Matki Bożej Świętorodzinnej w Studzinnie, który zawsze otacza opieką i czynnie uczestniczy w spotkaniach osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Starosta Opoczyński Marek Ksyta, wicestarosta Józef Róg oraz przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kopania wręczyli ks. Drewniakowi okazały bukiet kwiatów, życząc czcigodnemu jubilatowi dużo zdrowia i obfitości łask Bożych na kolejne długie lata kapłaństwa. W dalszej części spotkania na scenie Miejskiego Domu Kultury w Opocznie zaprezentowany został dorobek artystyczny środowisk osób niepełnosprawnych. Wystąpili podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Opoczna, Żarnowa, Drzewicy, uczniowie ZS im. Jana Brzechwy Opocznie, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach i uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie i w Olszowcu. Z każdym rokiem artyści reprezentują coraz to wyższy poziom swoich występów. Widać stały postęp a tym samym ogromną pracę jaką wykonują instruktorzy w tych placówkach. Wszyscy zgodnie orzekli, że takie spotkania są bardzo potrzebne i należy je w następnych latach kontynuować. Na zakończenie na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniach tegorocznego spotkania.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie