Główny Inspektorat Weterynarii udostępnia wzory informacji o łańcuchu żywnościowym

Dodano: piątek, 25 września 2020

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii został umieszczony zaktualizowany, przykładowy wzór informacji dotyczący łańcucha żywnościowego.

Ponadto na wyżej wskazanej stronie został opublikowany dodatkowy wzór informacji dotyczący łańcucha żywnościowego do stosowania jedynie w odniesieniu do zwierząt, z których pozyskuje się mięso znakowane jako „wolne od GMO” – zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz.U z 2019 r. poz. 1401).

Wzory informacji o łańcuchu żywnościowym: KLIKNIJ TUTAJ