Gmina Kleszczów pomoże przy modernizacji żarnowskiej szkoły

Dodano: piątek, 19 marca 2010

Jeszcze w tym roku zrealizowana zostanie inwestycja termomodernizacji siedziby Szkoły Podstawowej w Żarnowie. Dzięki temu, po oddanym wcześniej do użytku gmachu Gimnazjum i hali sportowej, powstanie funkcjonalny i estetyczny kompleks budynków oświatowych. Istotnym faktem, który umożliwił podjęci decyzji o niezbędnych pracach przy szkole była decyzja samorządu Gminy Kleszczów o udzielenie na ten cel pomocy finansowej.
Pani Kazimiera Tarkowska – Wójt Gminy Kleszczów pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójt Marii Morawskiej, a Rada Gminy Kleszczów wyraziła zgodę na wsparcie kwotą 100 tys. zł. remontu żarnowskiej szkoły podstawowej.

„To z pewnością wyjątkowa sytuacja, że gminy wspierają się w realizacji planowanych zamierzeń. Pomoc Kleszczowa jest dla nas szczególnie ważna, bowiem znaczne środki zainwestowaliśmy w tym roku na budowę kanalizacji i dróg. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu wraz z zaangażowaniem środków gminnych możliwe będzie sfinalizowanie bardzo oczekiwanej inwestycji, służącej przede wszystkim naszym najmłodszym” – powiedziała Wójt Maria Morawska.W ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowie zostaną wykonane prace polegające na dociepleniu ścian z ułożeniem tynków silikatowych, nastąpi wymiana okien oraz drzwi, naprawa dachu oraz remont instalacji odgromowej.