Gmina Żarnów otrzymała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 -PGR

Dodano: piątek, 15 lipca 2022

W czwartek, 14 lipca 2022 roku opublikowane zostały wyniki trzeciego naboru wniosków o dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – Edycja 3 – PGR. Wśród dofinansowanych samorządów znalazła się również Gmina Żarnów, która otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1 960 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3 – PGR na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg w północno – wschodniej części Gminy Żarnów”.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dofinansowania jest zależna od tzw. „obszaru priorytetowego”, w którym mieści się planowana inwestycja.

W ramach ww. zadania inwestycyjnego Gmina Żarnów planuje przebudować sieć dróg w miejscowości Miedzna Murowana (ulice: Wysoka, Słoneczna oraz Kościelna), a także drogę powiatową relacji Miedzna Murowana –Straszowa Wola – Radwan (granica gminy). Planowana łączna długość dróg do przebudowy wynosi ok. 2 750 m. W ramach zadania planuje się m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej; utwardzenie poboczy. Dzięki przebudowie poprawie ulegnie sieć dróg publicznych Gminy Żarnów, co pozwoli na poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących dróg oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przebudowa dróg podwyższy ich standardy użytkowe, poprawi bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego oraz polepszy warunki dojazdu mieszkańców do swoich posesji.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 1 960 000,00 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 40 000,00 zł

Przewidywana wartość inwestycji: 2 000 000,00 zł

W/w zadanie jest dla Gminy Żarnów zadaniem priorytetowym, które Gmina będzie mogła zrealizować dzięki otrzymanemu dofinasowaniu. Realizacja zadania będzie kolejnym etapem szerszych działań mających na celu poprawę komfortu życia mieszkańców na terenie Gminy Żarnów.

Gmina Żarnów otrzymała 1 960 000 zł

Polski Ład, Flaga i Godło