Gmina Żarnów podpisała umowę na realizację zdania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie”

Dodano: wtorek, 25 sierpnia 2020

W dniu 04.08.2020 r. Gmina Żarnów podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie” z Zarządem Województwa Łódzkiego.

Gmina Żarnów na ww. zadanie uzyskała dofinansowanie w wysokości 574 415,37 zł. Ogólna wartość projektu wynosi: 879 557,48 zł.

Głównym celem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klewie, której efektem będzie poprawa jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klewie. W ramach projektu w budynku zostanie wykonana termomodernizacja ścian zewnętrznych oraz dachu, remont instalacji odgromowej, wymiana opraw oświetleniowych, instalacja c.o., modernizacja kotłowni, montaż zaworów termostatycznych. W szkole stare źródło ciepła zostanie wymienione na piec nowej generacji na biomasę. Główną grupą docelową realizowanej inwestycji będą dzieci uczęszczające do placówki oraz ludność mieszkająca w bezpośredniej lokalizacji z obiektem szkoły w Klewie.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Klewie.

Termomodernizacja budynku pozytywnie wpłynie na środowisko na terenie Gminy Żarnów. Planowany projekt przyczyni się do zrównoważonego rozwoju poprzez osiągnięcie efektów ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych.

Planowana data zakończenia realizacji projektu: do końca 2020 roku.