Gmina Żarnów z kolejnym dofinansowaniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Dodano: wtorek, 17 lipca 2018

W czwartek 12 lipca w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy miało miejsce podpisanie umów w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pozyskane z tego tytułu przez Gminę Żarnów środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup ubrań specjalnych niezbędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP Żarnów oraz OSP Skórkowice.

Umowę o dofinansowanie z Marszałkiem Arturem Bagieńskim podpisali Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki oraz Skarbnik Gminy Edyta Belica. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele OSP Żarnów – Leszek Karasiński, Czesław Nowak oraz OSP Skórkowice – Michał Kluska. Obecni byli także włodarze pozostałych gmin z terenu powiatu opoczyńskiego, które pozyskały dofinansowanie.