Gminna Rada Pożytku Publicznego pod przewodnictwem Marzeny Michałowskiej – Kowalik już działa w Żarnowie

Dodano: piątek, 11 marca 2022

W ostatnim czasie ukonstytuowała się Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Żarnowie. To bardzo ważne wydarzenie dla społeczności Gminy Żarnów, poprzedziły wielomiesięczne przygotowania, zakończone stosowną uchwałą Rady Gminy, a także złożony, długotrwały i dość skomplikowany proces rekrutacji członków rady. W efekcie tegoż procesu, lokalne organizacje i stowarzyszenia zgłosiły swoich reprezentantów, a potem w Domu Kultury w Żarnowie odbyły się wybory.

W ich wyniku skład Zarządu GRPP w Żarnowie przedstawia się następująco:

  • Przewodniczący – Marzena Michałowska – Kowalik
  • Zastępca przewodniczącego – Hubert Szulc
  • Sekretarz – Beata Tkaczyk

Ponadto w skład zarządu wchodzą: Sławomir Błażejewski, Grażyna Bucewka, Monika Kurzyk, Joanna Grodzicka, Katarzyna Januszewska – Lorek, Elżbieta Borończyk i Bogusław Bugała.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż Zarząd ukonstytuował się w pierwszym dniu wojny na Ukrainie (24 lutego 2022 roku), a okoliczność ta sprawiła, iż członkowie rady wpadli w wir spraw związanych z organizacją pomocy dla uchodźców wojennych, przybywających do Polski, oraz mieszkańców zaatakowanej Ukrainy, którzy pozostali w swoim Państwie. Pierwszym działaniem była współpraca w organizacji zbiórek humanitarnych na terenie gminy Żarnów. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem jest organizacja koncertu pod nazwą „Miejcie nadzieję…”, który odbędzie się w piątek, 25 marca 2022 r., o godz. 19:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. J. Bartoszewicza w Żarnowie. Wpływy z tego wydarzenia zostaną przekazane w całości na konto Polskiej Akcji Humanitarnej – w ramach działania SOS UKRAINA.

Wszelkie informacje na temat możliwości nabycia biletów, zostaną udostępnione na stronie internetowej Gminy Żarnów, a także na Facebooku – na stronie pod nazwą: Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Żarnowie.

Wszystkim członkom Gminnej Rady Pożytku Publicznego bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów. Wierzymy, iż dzięki tak znamienitemu gronu działaczy społecznych z Naszej Gminy, będzie możliwa realizacja wielu wspaniałych inicjatyw dla wszystkich mieszkańców.

Kliknij, aby powiększyć…
Mapa Gminy Żarnów