Goście z zagranicy w żarnowskich kamieniołomach

Dodano: środa, 19 października 2011

W dniach 29 czerwca – 3 lipca 2011 roku w Opocznie odbył się I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Opoczno `2011”. Gospodarzem tego kulturalnego wydarzenia o wymiarze międzynarodowym był Zespół Pieśni i Tańca „Tramblanka”, a organizatorami byli: Miejski Dom Kultury w Opocznie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dzielna i Urząd Miejski w Opocznie.

 

Do Opoczna przybyły zespoły z Turcji (Penhad), Serbii (Vila) i Słowacji (Lusk Krakovany). W festiwalu uczestniczyły również polskie zespoły folklorystyczne – Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Łódzkiego „Kujon” i Kapela Szymona z Łowicza. Przez 6 dni trwania festiwalu, zespoły pokazały na scenie swój kunszt, szczególnie podczas koncertu inauguracyjnego i galowego. Wykonywały wówczas tańce swojego kraju, prezentując choreografie i przepiękne stroje poszczególnych regionów. Zaproszone zespoły koncertowały również w Piotrkowie Trybunalskim i Zduńskiej Woli, a także zwiedzały region, uczestnicząc m.in. w fotograficznej sesji plenerowej na Jaziej Górze k. Bielowic i w Kamieniołomie „Żarnów”, należącym do Romana Kaczmarczyka.

 

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z fotograficznej sesji plenerowej w żarnowskich kamieniołomach, w których wzięli udział goście festiwalu z Turcji, Serbii i Słowacji. Na zdjęciach w szczególny sposób utrwalono piękno naszej „małej Ojczyzny” i największe bogactwo żarnowskiej ziemi – złoża drobnoziarnistych piaskowców jurajskich.