Przejdź do treści

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych


Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Żarnów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Rok 2017

1. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140 96-200 Rawa Mazowiecka

2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna Gmina Opoczno

Rok 2018

1. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140 96-200 Rawa Mazowiecka

2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna Gmina Opoczno

Rok 2019

1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna Gmina Opoczno