Przejdź do treści

Odpady powstałe w gospodarstwach rolnych oraz firmy przetwarzające takie odpady


Informacja o odpadach  powstałych w gospodarstwach rolnych oraz firm przetwarzających takie odpady

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy, że odpady wytworzone w wyniku prowadzonej działalności rolniczej nie mogą być odbierane i zagospodarowane w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości.

Informujemy, że odpady takie jak folie rolnicze, sznurki, zużyte opony od pojazdów rolniczych powstałe w gospodarstwach rolnych  jako odpad rolniczy, można na własny koszt przekazać do firm, które zajmują się odbieraniem i zagospodarowaniem utylizacją odpadów powstałych w gospodarstwach rolnych.      

Na podstawie ustawy z 13 września 1996r.o utrzymanie czystości i porządku w gminach (art.3 ust.2 pkt 9 w/w ustawy) zamieszczamy adresy firm zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów powstałych w gospodarstwach rolnych tj. folia rolnicza ,sznurki, opony (adresy firm zostały wyszukane ze stron internetowych i nie stanowią zamkniętego katalogu).

  Nazwa podmiotu Adres Rodzaj zbieranych odpadów
1. Jopek  Recykling Fabianów

 ul. Przemysłowa 12

63-330 Dobrzyca

tel.667 429 619

folia, sznurek, opony
2. Grupa RECYKLING  S.A. ul. Letnia 3

63-100 Śrem

tel.61 281 06 11

opony
3. ADAMEX Miłoszewska Ewa Leszno  65

06-300 Przasnysz

tel.885 173 717

folia odpadowa, sznurek, worki typu BIG-BAG
4. SO-MASZ recykling ul. Leśników Polskich

98-100 Łask

tel.43 675 15 35

worki big bag, folia, sznurek
5. Agro OPC

Piotr Śliski

Izdby 5

88-300 Mogilno

tel.601 236 867

Folia, siatka do owijania balotów, worki po nawozach