Przejdź do treści

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Informacja  o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  zbierają następujące podmioty:

1. „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29,26-052 Nowiny
Tel./Fax (0-41) 315-40-03 ( 0-41) 368-46-61

2. JUKO Spółka z o.o. ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel.44/732-69-63 do 65

3. Punkt Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych Żarnów ul. Składowa (przy oczyszczalni ścieków)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest również podczas objazdowej zbiórki raz w roku (odbiór wg harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych)