Przejdź do treści

Segregacja śmieci


Informacja o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pojemnik szary lub czarny) to wszystkie odpady nie nadające się do segregacji.

2. Papier i tektura (pojemnik niebieski) to opakowania  z papieru, karton, tektura, gazety i czasopisma, katalogi, ulotki, prospekty, książki, zeszyty, torebki i worki papierowe. 

3. Szkło (pojemnik zielony) to czyste szklane butelki bez nakrętek, czyste słoiki bez kapsli i zakrętek, stłuczka szklana bez zanieczyszczeń, bez szyb okiennych.

4. Metale i Tworzywa sztuczne (worek żółty) to plastikowe butelki typu PET, torebki  foliowe i reklamówki ,plastikowe, czyste opakowania po kosmetykach , szamponach ,płynach i artykułach spożywczych, miski  i doniczki plastikowe, opakowania kartonowe po sokach, napojach i mleku, opakowania stalowe i aluminiowe np. puszki po napojach, metalowe kapsle, zakrętki od słoików.

5. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (worek brązowy) to skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, obierki z owoców i warzyw, owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, pieczywo oraz wyroby cukiernicze. Odpady te mogą być kompostowane na nieruchomościach w przydomowych kompostownikach.