Grupa Anonimowych Alkoholików „Nadzieja” w Żarnowie zaprasza

Dodano: niedziela, 20 lipca 2014

Z radością informujemy, że nastąpiła reaktywacja grupy Anonimowych Alkoholików ,,Nadzieja” w Żarnowie. Cieszymy się, iż w Żarnowie i w najbliższych okolicach znajduje się wiele osób, pragnących uczestniczyć w mitingach AA. Działalność grupy jest wspierana przez władze samorządowe gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie.

Spotkania grupy AA ,,Nadzieja” w Domu Kultury w Żarnowie (ul. Opoczyńska 5) regularnie odbywają się dwa razy w tygodniu – w niedziele oraz w środy. W każdą niedzielę o godz. 10.30 odbywają się mityngi otwarte dla alkoholików i członków ich rodzin (osób współuzależnionych), ale także spotkania terapeutyczne, konsultacje i porady indywidualne oraz spotkania integracyjne, natomiast w każdą środę o godz. 17.30 organizowane są mityngi zamknięte dla wszystkich uzależnionych.

Organizatorzy grupy AA gwarantują pełną anonimowość i postarają się pomóc każdemu potrzebującemu. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby mające problem alkoholowy do czynnego uczestnictwa w spotkaniach grupy.