Harmonogram wydawania żywności w ramach POPŻ 2014 – 2020 w miesiącu lutym 2020 r.

Dodano: poniedziałek, 03 lutego 2020

Wójt Gminy Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informują, że od dnia 10.02.2020 r. będą wydawane artykuły spożywcze w ramach Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, którym wydane zostały skierowania do otrzymania w/w pomocy, prosimy o zgłaszanie się po pomoc żywnościową według poniżej przedstawionego harmonogramu.

Harmonogram wydawania żywności dla mieszkańców gm. Żarnów w miesiącu LUTYM 2020 r.:

* W dniach: 10.02, 11.02, 17.02, 18.02, 24.02 i 25.02.2020 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom miejscowości:
Skórkowice, Skumros, Ruszenice, Ruszenice Kolonia, Klew, Klew Kolonia, Wierzchowisko, Antoniów, Poręba, Dąbie, Chełsty, Marcinków, Jasion, Myślibórz, Ławki, Tomaszów, Młynek, Adamów, Malenie, Siedlów, Afryka.

* z kolei w dniach: 12.02, 13.02, 19.02, 20.02, 26.02 i 27.02.2020 r. żywność wydawana będzie mieszkańcom zamieszkałym:
Budków, Paszkowice, Bronów, Żarnów, Pilichowice, Malków, Soczówki, Grębenice, Dłużniewice, Straszowa Wola, Niemojowice, Sielec, Nowa Góra, Miedzna Murowana, Trojanowice, Topolice, Nadole, Zdyszewice.

Miejsce wydawania żywności: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach.
Godziny wydawania żywności: od 9. 00 do 13. 00.

Informację o kolejnych terminach wydawania żywności będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka: www.zarnow.gopsinfo.pl, w zakładce aktualności, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żarnowie: www.zarnow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żarnowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełstach.