Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Żarnów VIII kadencji 2018-2023

Dodano: czwartek, 22 listopada 2018

W środę tj. 21 listopada br. o godz. 12:00 zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Skierniewicach odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Żarnów. Pierwsze posiedzenie Rady otworzył najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji – Marek Kubiszewski. Do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady to właśnie Radny Marek Kubiszewski przewodniczył posiedzeniu. Na początku każdy z nowo wybranych Radnych złożył ślubowanie oraz odebrał zaświadczenie o wyborze z rąk Pani Katarzyny Jakubczyk – Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Żarnowie. Następnie ustalono porządek obrad.

Kolejno po ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żarnów oraz przyjęciu regulaminu wyboru odbyło się głosowanie na Przewodniczącego Rady. Nowym przewodniczącym Rady Gminy Żarnów została Radna Joanna Grodzicka. Po podjęciu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Pani Joanna Grodzicka przejęła dalsze prowadzenie sesji od Radnego Seniora.

Następnie nastąpiło zaprzysiężenie Wójta Gminy Żarnów – Krzysztofa Nawrockiego. 21 października w pierwszej turze wyborów samorządowych największą liczbę głosów uzyskał kandydat Krzysztof Nawrocki – od 8 lat pełniący funkcję wójta. Wójt Gminy Żarnów w swoim krótkim wystąpieniu podziękował za okazane zaufanie i życzliwość. Podkreślił, iż uzyskany wynik to dowód zaufania, ale też uznania dla codziennej pracy w samorządzie Gminy Żarnów. Co bardzo ważne zaznaczył wyraźnie, iż wspólnie z wszystkimi Radnymi, niezależnie od przynależności partyjnej, zamierza kontynuować pracę na rzecz rozwoju Gminy Żarnów oraz poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców.