Informacja Nadleśnictwa Opoczno dotycząca nadzoru nad lasami

Dodano: poniedziałek, 16 marca 2020
W związku z obowiązkami pracowników Nadleśnictwa Opoczno, wynikającymi z zawartych ze Starostwami Powiatowymi w Opocznie i Piotrkowie Trybunalskim porozumieniami w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, biorąc pod uwagę wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, spowodowanego koronowirusem SARS – Cov – 2, wywołującego chorobę o nazwie COVID – 19, oraz w oparciu o zalecenia Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, wprowadzam do odwołania następujące zasady:
1. Wnioski właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu
    Państwa w zakresie czynności wskazanych w § 2 ww. porozumień
    przyjmowane będą przez właściwych pracowników Nadleśnictwa
    wyłącznie drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.
2. Informacja o terminie lustracji bądź ewidencjonowaniu i cechowaniu
    pozyskanego drewna, przekazywana będzie stronie postępowania
    wyłącznie drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.
 
Z poważaniem
mgr inż. Dawid Kosylak
Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno