Informacja o terminie przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Dodano: środa, 01 sierpnia 2018

Wójt Gminy Żarnów przypomina, że w terminie od 1 do 31 sierpnia  przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.       

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Żarnowie wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r. Stawka zwrotu do 1 litra zakupionego paliwa wynosi tak jak w ubiegłym roku – 1 zł, a limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie 86,00 zł x liczba ha użytków rolnych.

Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Żarnowie lub na stronie internetowej www.zarnow.eu.

Załącznik do pobrania:

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego