Informacja placówki terenowej KRUS w Opocznie

Dodano: wtorek, 21 sierpnia 2018

PLACÓWKA TERENOWA KRUS W OPOCZNIE INFORMUJE

Najszybszą drogą doręczenia należnych Państwu świadczeń są przelewy na osobiste konta bankowe. Zachęcamy zatem Państwa do wskazywania numerów kont bankowych celem przekazywania należnych Państwu świadczeń z KRUS. Informujemy, że przelew świadczeń na Państwa konto bankowe może nastąpić w przypadku złożenia w placówce KRUS:
• oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentu z banku, potwierdzającego fakt posiadania lub współposiadania rachunku bankowego,
• dyspozycji przekazywania należnego świadczenia na wskazane konto.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 08.08.2018r. każdy bank musi oferować swoim klientom Podstawowy Rachunek Płatniczy (darmowe konto).

Darmowe konta są dostępne jedynie dla osób, które nie mają żadnego innego konta w złotówkach.
Otwierając Podstawowy Rachunek Płatniczy bank zapewnia:
1. darmowe prowadzenie konta,
2. pięć bezpłatnych przelewów w miesiącu ( w tym tzw. zleceń stałych),
3. darmową kartę płatniczą,
4. pięć darmowych wypłat we wszystkich bankomatach na terenie Polski.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Opocznie
ul. Biernackiego 18 B
26-300 Opoczno
Nr telefonu: 44 754 6413

                                                           Maria Witkowska
                                               Kierownik PT KRUS w Opocznie