IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w Żarnowie

Dodano: czwartek, 10 kwietnia 2014

We wtorek, 8 kwietnia 2014 roku odbył się IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którym honorowy patronat objęli Starosta Powiatu Opoczyńskiego Marek Ksyta i Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego Andrzej Kopania. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, który jako gospodarz nie brał udziału w rywalizacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie szkół gimnazjalnych rozwiązywali test składający się z 50 pytań, natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się z testem zbudowanym z 70 pytań. Celem konkursu jest propagowanie idei samorządności wśród młodych mieszkańców powiatu opoczyńskiego, zdobywanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach oraz zachęcanie do aktywnego życia w każdej społeczności lokalnej.

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych całe podium zostało zajęte przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie – I miejsce Kamil Pacan, który zdobył 65 pkt, II miejsce – Kamila Kowalczyk, III – Martyna Jasion (przed laty absolwentka Szkoły Podstawowej w Klewie i Gimnazjum w Żarnowie). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli reprezentanci Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie (173 pkt) przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie (136 pkt) oraz Zespołem Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym (111 pkt). W klasyfikacji indywidualnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych zwyciężyła Natalia Rogulska (Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie) przed Izabelą Malej (Gimnazjum w Wygnanowie), III miejsce zajęła Sylwia Michoń (Gimnazjum w Prymusowej Woli). Klasyfikację drużynową wygrali uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie (102 pkt), II miejsce – Gimnazjum w Prymusowej Woli (102 pkt) – decydował lepszy stosunek miejsc zdobytych w klasyfikacji indywidualnej, III miejsce – Gimnazjum w Wygnanowie (100 pkt).

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, a szkoła ponadgimnazjalna – puchar Starosty Powiatu Opoczyńskiego, które wręczyli Marek Ksyta – Starosta Opoczyński, Andrzej Kopania – Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, Anna Słoniewska – Skarbnik Powiatu oraz Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów. W towarzystwie przedstawicieli samorządu Gminy Żarnów: Bogdana Kubiszewskiego – sekretarza gminy, a jednocześnie radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego, Krzysztofa Gawrysia – przewodniczącego Rady Gminy Żarnów, Marcina Baranowskiego – kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej, a jednocześnie radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego oraz Bożeny Kołtunowskiej – Dyrektor ZSZ w Żarnowie dla opiekunów uczniów biorących udział w konkursie zostały wręczone okolicznościowe podziękowania, jako wyraz uznania dla ich pracy, włożonej w odpowiednie przygotowanie do tego konkursu.

Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności, którego tematem przewodnim były zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz perspektywy rozwoju ludzi młodych na terenie powiatu opoczyńskiego. Licznie zgromadzona młodzież, w bardzo ciekawej debacie, pytała m.in. o sposoby walki z bezrobociem, zasady wypłaty pieniędzy z programów stypendialnych, realizowane plany inwestycyjne, stan finansów powiatu oraz perspektywy rozwoju ziemi opoczyńskiej. Przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego udzielali wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez młodzież pytania. W forum samorządowym udział wzięły również: Bogusława Wiaderna – Dyrektor Gimnazjum w Żarnowie oraz Maria Grzybowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowie. Uroczystego podsumowania, już IX edycji konkursu samorządowego, który jest organizowany na gościnnej ziemi żarnowskiej dokonał Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów, Marek Ksyta – Starosta Opoczyński oraz Bożena Kołtunowska – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.

Impreza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród młodzieży i władz samorządowych. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, jako organizator przygotowuje się już do jubileuszowej X edycji tego konkursu. Z każdym rokiem rywalizacja szkół, które biorą udział w tym przedsięwzięciu stoi na wyższym poziomie, co świadczy o rosnącym prestiżu tego konkursu. Jego uczestnicy podkreślają wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny tej imprezy. Warto podkreślić, iż głównym organizatorem tego konkursu (i autorem wszystkich pytań) od początku jest Paweł Mamrot, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie i jednocześnie Zastępca Wójta Gminy Aleksandrów (powiat piotrkowski). Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi oraz wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie wspaniałej organizacji nie tylko tegorocznej, ale i wszystkich poprzednich edycji konkursu, który w wyjątkowy sposób promuje Gminę Żarnów…