Jubileusz 100 rocznicy urodzin u trzech mieszkanek Gminy Żarnów w 2019 roku

Dodano: środa, 19 lutego 2020

W lutym, kwietniu i wrześniu 2019 roku w Żarnowie, Paszkowicach i w miejscowości Nowa Góra (sołectwo Sielec) odbyły się wyjątkowe i rzadko spotykane uroczystości. Trzy mieszkanki Naszej Gminy – Marianna Krzywkowska, Stanisława Malec i Michalina Szczegielniak obchodziły swe setne urodziny. Mimo upływu kilku lub kilkunastu miesięcy od tych wydarzeń, szacowne jubilatki czują się bardzo dobrze, mieszkają w swoich rodzinnych domach, a troskliwie opiekują się nimi najbliżsi. W uroczystościach rocznicowych, oprócz władz samorządowych Gminy Żarnów, przedstawicieli ZUS lub KRUS, radnych i sołtysów, brali udział również księża z parafii św. Mikołaja w Żarnowie. Podczas wszystkich uroczystości wręczone były okolicznościowe listy od Premiera Mateusza Morawieckiego, a także listy gratulacyjne, upominki i wiązanki kwiatów. Przypomnijmy zatem sylwetki najstarszych mieszkanek Ziemi Żarnowskiej…

Pani Marianna Krzywkowska (z rodu Zawrzykraj) urodziła się 25 lutego 1919 roku na żarnowskiej ziemi i całe swoje życie jej nie opuściła. Uczyła się w Szkole Podstawowej w Żarnowie. W czasie trwania II wojny światowej, w dniu 3 marca 1940 roku wyszła za mąż za Pawła Krzywkowskiego. Mąż Pani Marianny po wojnie wraz ze swoim bratem zbudował młyn przy ul. Koneckiej w Żarnowie. Państwo Krzywkowscy pracowali w młynie i prowadzili gospodarstwo rolne. Pani Marianna zajmowała się domem, urodziła sześcioro dzieci, niestety dwoje z nich zmarło podczas wojny. Życie poświęciła wychowaniu swojego potomstwa – Anny (ur. w 1946 r.), Kazimierza (ur. w 1948 r.), Józefa (ur. w 1953 r.) oraz Jana (ur. w 1959 r.). W latach osiemdziesiątych, po niemalże 50 latach pożycia małżeńskiego została wdową. Doczekała się 8 wnuków i 6 prawnuków.

W dniu 19 kwietnia 2019 roku w Gminie Żarnów miała miejsce kolejna wyjątkowa uroczystość – swoje setne urodziny obchodziła Pani Stanisława Malec (z rodu Abratkiewicz), mieszkanka Paszkowic. Pani Stanisława wyszła za mąż w 1935 roku. Antoni Malec, jej małżonek, był górnikiem. Pracował w lokalnej kopalni gliny w Paszkowicach, a w późniejszym czasie na Śląsku. W 1939 roku Antoni i Stanisława Malec wybudowali rodzinny dom, w którym podczas okupacji hitlerowskiej częste schronienie znajdował Henryk Cieślik „Gryf”, komendant placówki AK w Żarnowie. W 1970 roku Stanisława Malec została wdową. Zajmowała się głównie wychowywaniem dzieci – urodziła ich aż sześcioro, jednak trudne czasy wojny i brak dostępu do pomocy medycznej nie pozwoliły na przeżycie trójki z nich – Celiny, Krystyny i Józefa. Pozostali przy życiu synowie – Stanisław, Marian i Jan założyli swoje własne rodziny, dzięki czemu Pani Stanisława doczekała się aż 11 wnuków, 15 prawnuków i 4 praprawnuków. 

24 września 2019 roku w Naszej Gminie zorganizowano kolejną podniosłą uroczystość – Pani Michalina Szczegielniak (z domu Serafin) obchodziła swoje setne urodziny. W 1919 roku przyszła na świat w miejscowości Niemojowice. Miała brata Henryka i siostrę Teofilę, niestety już jako dwuletnia dziewczynka straciła matkę i była wychowywana przez macochę. W 1938 roku wyszła za Edwarda Szczegielniaka. Oboje zajmowali się rolnictwem oraz wychowywaniem trójki dzieci – Jana, Mariana i Teofili. Po bardzo długim, sześćdziesięcioletnim stażu małżeńskim w 1998 roku, Pani Michalina została wdową. Obecnie mieszka wraz z synem Janem i synową Renatą w malowniczej i wyjątkowo spokojnej miejscowości Nowa Góra, niedaleko rezerwatu przyrody „Jodły Sieleckie”. Pani Michalina Szczegielniak doczekała się imponującej, wielopokoleniowej rodziny – 8 wnuków, 15 prawnuków i 4 praprawnuków.

Warto nadmienić, że 2019 rok był wyjątkowym i obfitował w takie podniosłe uroczystości. Szacowne Jubilatki, Panie Marianna Krzywkowska, Stanisława Malec i Michalina Szczegielniak są nadal w bardzo dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Otacza ich miłość, przyjaźń, szacunek i wielka sympatia najbliższych. Z okazji wyjątkowego jubileuszu 100 rocznicy urodzin – w imieniu władz samorządowych i całego społeczeństwa Gminy Żarnów, a zwłaszcza rodzinnej parafii św. Mikołaja w Żarnowie – ponownie składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, radości i wszelkiej pomyślności, a także wielu Łask i Błogosławieństwa Bożego, spokoju, pogody ducha i dalszych długich, długich lat życia…

kliknij, aby powiększyć…