Jubileuszowy Rajd PTTK „Szlakiem Powstania Styczniowego” Klew – Skotniki

Dodano: wtorek, 07 lutego 2017

To już 20 lat, jak turyści z Oddziału PTTK w Żarnowie, wędrują podczas kolejnych edycji rajdu „Szlakiem Powstania Styczniowego” trasami gminy Aleksandrów (pow. piotrkowski). Tegoroczna impreza miała jubileuszowy charakter i odbyła się w sobotę 4 lutego 2017 roku w pięknej zimowej scenerii. Miejscem startu był parking przed Szkołą Podstawową w Klewie, na którym zebrało się ponad 100 osób – uczestników rajdu. Drużyny rajdowe stanowili młodzi członkowie PTTK ze szkół podstawowych z Aleksandrowa, Skotnik i Żarnowa, gimnazja z Białaczowa, Przedborza i Żarnowa oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Radomska. Było też kilku turystów indywidualnych, a wśród nich niewielka reprezentacja I LO w Opocznie.

Po krótkim powitaniu, przypomnieniu celów imprezy i wręczeniu pamiątkowych znaczków rajdowych, kawalkada piechurów pod wodzą Leszka Kurpa – przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej O/PTTK w Żarnowie oraz sekretarza gminy Aleksandrów Pawła Mamrota, wyruszyła w kierunku mety rajdu. Blisko 8 – km trasa wiodła z Klewa przez Brzezie, Wacławów do Skotnik, miejscowości o ciekawej przeszłości historycznej i kilku obiektach krajoznawczych godnych uwagi. Jest tu drewniany kościół z 1528 r., zabytkowa dzwonnica, dawny murowany dwór z XVI w. i resztki parku podworskiego, a za kościołem idąc w stronę Pilicy spotkamy pomnikowy dąb liczący ok. 550 lat. Pomniczki i umieszczone na nich tablice przypominające o walkach partyzanckich oddziałów w czasie II wojny światowej oraz urokliwy ryneczek w pobliżu kościoła świadczą wraz z w/w obiektami o dawnych latach miejscowości, o której pierwszą wzmiankę spotkamy w jednym z głównych dzieł Jana Długosza.

Uroczyste zakończenie imprezy nastąpiło w świetlicy wiejskiej w Skotnikach, gdzie na piechurów czekał dyrektor miejscowej szkoły Andrzej Wołoszyn z grupą pań przygotowującą posiłek dla turystów i zaproszonych gości. Program artystyczny przygotowany przez dzieci pod kierunkiem Liliany Pasikowskiej, nauczycielki SP w Skotnikach nawiązywał w swej treści do Powstania Styczniowego i miał podniosły patriotyczny charakter.

Warto podkreślić, że imprezie towarzyszyła wystawa „Bóg, Honor, Ojczyzna” wypożyczona z Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, będąca cennym źródłem informacji o powstaniu. Sekretarz gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, historyk z wykształcenia, przedstawił w krótkiej pogadance dzieje tego największego w dziejach dziewiętnastowiecznej Europy zrywu niepodległościowego. Przemysław Ciszewski, były nauczyciel SP w Klewie odczytał zebranym fragment wspomnień swego pradziadka, uczestnika jednej z potyczek Powstania Styczniowego.

Ważnym punktem zakończenia rajdu był konkurs wiedzy, w którym oprócz historii były również pytania dotyczące walorów krajoznawczych gminy Aleksandrów. Prezentacja multimedialna Pawła Mamrota, poprzedzająca rozpoczęcie konkursu wprowadziła uczestników w w/w tematykę. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 8 osób, z których najlepszymi okazały się: Sandra Ględa z Przedborza – I miejsce, Dominika Karpińska z Żarnowa – II miejsce i Oliwia Kałuzińska z Przedborza – III miejsce. Laureatki otrzymały cenne nagrody książkowe ufundowane przez UG w Aleksandrowie.

Prezes O/PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński wręczył przy okazji zakończenia rajdu legitymacje nowym członkiniom: Julii Zapart ze Skotnik i Oliwii Kałuzińskiej z Przedborza. Z inicjatywy opiekunów, przedstawiciele młodzieży wręczyli Grażynie i Włodzimierzowi Szafińskim maskotki i dyplom „Za 20 lat wytrwałej pracy na rzecz dzieci i młodzieży ze szkolnych klubów PTTK Oddziału w Żarnowie”. W uroczystym zakończeniu wzięli udział m.in. wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół gminy Aleksandrów Anna Zaborowska, były dyrektor SP w Żarnowie Waldemar Pasula, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach i inni (łącznie ok. 150 osób, w tym 105 stanowili uczestnicy rajdu).

Końcowym akordem imprezy było wręczenie dyplomów za udział przedstawicielom poszczególnych drużyn oraz podziękowanie prezesa O/PTTK w Żarnowie skierowane do wszystkich, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu rajdu i jego uroczystego zakończenia. Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego” jest widomym przykładem 20-letniej współpracy Oddziału w Żarnowie z Urzędem Gminy w Aleksandrowie oraz szkołami, przy pomocy których realizowane są kolejne edycje tej patriotycznej imprezy.

Włodzimierz Szafiński

Kliknij, aby powiększyć…