Karta Dużej Rodziny bez względu na wiek dzieci – zmiany i możliwości

Dodano: wtorek, 26 lutego 2019

Informujemy, iż zaszły zmiany w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w związku z którymi od bieżącego roku Karta przysługuje również rodzicom lub małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Kartę Dużej Rodziny mogą posiadać (i korzystać) zarówno rodzice, jak również ich dzieci (na ustawowych warunkach wieku, sytuacji kształcenia i niepełnosprawności). Karta może zostać wydana w formie tradycyjnej (plastikowej), a także w formie elektronicznej, z której można korzystać za pomocą aplikacji mobilnej mKDR.

Korzystanie z karty wiąże się z przysługującymi zniżkami – przykłady:

  • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
  • bezpłatny wstęp do parków narodowych,
  • zniżki w wielu instytucjach kultury (np. teatry,kina, muzea),
  • zniżki za zakupy w sklepach sieciowych (np. Lidl, Carrefour),
  • zniżki na usługi medyczne (w wybranych miejscach)
  • inne ulgi i zniżki

W internecie funkcjonuje Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny, do którego można przejść, klikając TUTAJ

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Mieszkańcy gminy Żarnów mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowie.

Wzór wniosku, wraz z innymi dokumentami, można pobrać na stronie ministerstwa, do której można przejść, klikając TUTAJ

Kartę Dużej Rodziny można założyć również drogą elektroniczną, odszukując wniosek na liście wniosków w Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Przejdź do listy wniosków elektronicznych, klikając TUTAJ