Kilkusetletni dąb w Siedlowie nowym pomnikiem przyrody w Gminie Żarnów

Dodano: piątek, 03 lipca 2015

Na jednym z wiosennych posiedzeń Rady Gminy w Żarnowie, radni przegłosowali uchwałę ustanawiającą pomnik przyrody w miejscowości Siedlów. Uchwała została wprowadzona do porządku obrad na skutek wniosku złożonego przez młodych i bardzo zaangażowanych mieszkańców Gminy Żarnów – Hubert Szulca ze Skórkowic oraz Krzysztofa Celczyńskiego z miejscowości Sielec. Projekt uchwały został już wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi. Wniosek młodych ludzi (studentów leśnictwa tomaszowskiej filii Uniwersytetu Łódzkiego), uzyskał pełne poparcie radnych, których przekonywał do takiego stanowiska Wiesław Kędziora – przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Zdrowia rady Gminy w Żarnowie.

 

 

 

W załączeniu – uchwała Rady Gminy w Żarnowie wraz z uzasadnieniem, podpisana przez przewodniczącego Wojciecha Barana…

Uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego na terenie Gminy